Wyróżniony wpis

Etap centralny stacjonarnie

Szanowni Państwo, Uczniowie i Nauczyciele,

decyzją Komitetu Głównego OJŁ finał bieżącej Olimpiady odbędzie się stacjonarnie w Toruniu.

Informacje dotyczące zakwaterowania, szczegółów dojazdu i przebiegu etapu centralnego zostaną wysłane do uczestników drogą mailową.

Wyróżniony wpis

Dwa ogłoszenia przed etapem okręgowym XL OJŁ

W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce  etap okręgowy XL Olimpiady Języka Łacińskiego na podstawie decyzji Komitetu Głównego odbędzie się zdalnie. W związku z tym dopuszcza się, aby uczestnik z powodu uzasadnionych przyczyn technicznych (np. ograniczony dostęp do komputera, słaby internet) mógł wziąć udział w tymże etapie w swojej szkole. Nadzór na uczestnikiem musi wtedy sprawować nauczyciel.

Informujemy także, że na prośbę nauczycieli i uczniów zaszła zmiana wśród lektur obowiązkowych. Obok opracowania „Rzym i my” uczestnik może zapoznać się z wybranymi rozdziałami książki „Człowiek Rzymu (zob. Lektury na XL OJŁ). Do wyboru jest wyłącznie jedna z wymienionych pozycji.

Wyróżniony wpis

Terminarz XL OJŁ

Szanowni Państwo,

terminarz nadchodzącej Olimpiady Języka Łacińskiego prezentuje się następująco:

  • etap szkolny: 16.11.2021
  • etap okręgowy: 20-21.01.2022
  • etap centralny: 17-18.03.2022 (Toruń)

Etap Centralny. Informacje.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje na temat trybu i przebiegu etapu centralnego bieżącej Olimpiady:

1. W formie zdalnej etapu centralnego w mocy pozostają zapisy z paragrafu 5. punkty 24-30 regulaminu OJŁ.
2. Etap centralny organizuje Komitety Główny, zwany dalej komitetem.
3. W terminie do 11 marca 2021 uczestnicy etapu centralnego wysyłają drogą mailową wypełniony protokół (patrz załącznik nr 1) z podaną listą przygotowanych lektur na adres olimpiady: olimpiada.jezyka.lacinskiego@gmail.com
4. Etap centralny zostanie przeprowadzony na platformie Microsoft Teams.
5. Przebieg zawodów pisemnych musi być nagrywany, przebieg zawodów ustnych nagrywany jest za zgodą uczestnika. W przypadku niewyrażenia zgody na nagrywanie, uczestnik traci prawo do odwołania..
6. Komitet tworzy wirtualne pokoje/zespoły, w których na jednego członka komisji może przypadać najwyżej 12 uczestników.
7. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy informowani są, że wszelkie próby nieuczciwości będą karane. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy albo po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia uczestnik otrzymuje 0 punktów.
8. Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują sobie słownik łacińsko-polski w wersji papierowej z wydawnictwa PWN do korzystania w trakcie części pisemnej.
9. Uczestnicy o godzinie 9.00 otrzymują drogą mailową tekst do tłumaczenia przygotowany na etap III.
10. Uczestnicy drukują tekst lub korzystają z wersji cyfrowej wyświetlanej na ekranie komputera, nie telefonu. Przed przystąpieniem do pisania uczestnicy zobowiązani są do pokazania komitetowi swojego biurka oraz ekranu komputera z zamkniętymi przeglądarkami i innymi aplikacjami.
11. Uczestnicy tłumaczą tekst i zapisują go ręcznie na papierze o formacie A4 lub papierze kancelaryjnym, pozostawiając margines na uwagi i punktację. Uczestnicy nie podpisują prac, tylko wpisują swój kod w górnym prawym rogu pracy. Kod może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne z klawiatury komputera. Po zakończeniu pisania i przesłaniu skanu zakodowanej pracy do Koordynatora Olimpiady, uczestnicy przesyłają mu także na adres mailowy dokument tekstowy albo PDF z kodem, imieniem i nazwiskiem i nazwą szkoły – patrz załącznik nr 2.
12. Po zakończeniu pisania, nie później niż 240 minut od momentu skutecznego przesłania uczniom tekstów do tłumaczenia i rozpoczęcia tłumaczenia, uczestnicy robią zdjęcia lub skanują swoją pracę i wysyłają ją do komitetu. W tym czasie i po nim uczniowie nie mogą wprowadzać już żadnych poprawek ani wysyłać poprawionej wersji.
13. Zaleca się, aby uczestnicy nie wysyłali zdjęć w najwyższej rozdzielczości, tzn. aby zdjęcia nie przekraczały wielkości 5 MB. Należy zatem dostosować wcześniej ustawienia aparatu w telefonie bądź skanera.
14. Dopiero kiedy wszyscy uczestnicy skutecznie prześlą skany/zdjęcia swoich prac Koordynator Olimpiady na podany przez komitet adres mailowy, a ich jakość uznana zostanie za wystarczającą do odczytania przez sprawdzających, można wyłączyć opcję nagrywania zawodów.
15. Koordynator Olimpiady przekazuje prace do sprawdzenia i zweryfikowania członkom Komitetu Głównego wyznaczonym do tego.
16. Do części ustnej w etapie centralnym przystępują tylko ci uczestnicy, którzy otrzymali odpowiednią ilość punktów w części pisemnej. O wynikach informowani są drogą mailową jeszcze tego samego dnia wieczorem o godzinie 22.00.
17. Część ustna zawodów odbywa się na podobnych zasadach jak część pisemna:
a. Część ustna zaczyna się następnego dnia w godzinach porannych.
b. Komitet ustala kolejność pytania bez podania konkretnych godzin.
c. Koordynator Olimpiady pozostaje w łączności na czacie z uczestnikami następnymi w kolejności.
d. Koordynator pozostaje w łączności z członkami Komisji i koordynuje wejścia i wyjścia poszczególnych uczestników.
e. Uczestnicy oczekując na swoją kolej muszą pozostawać w łączności online z Koordynatorem np. na czacie. Nie oznacza to konieczności posiadania włączonej kamery przez cały ten czas.
f. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników, komitet podaje uczestnikom indywidualne wyniki wraz z punktacją na spotkaniu ogólnym wszystkich uczestników na platformie Teams.
18. W razie odwołań stosuje się przepisy dotyczące trybu odwoławczego z regulaminu w § 8, z tym że:
a. Dopuszczalną w tym roku i preferowaną formą odwołania jest odwołanie pisemne przesłane drogą mailową na adres: olimpiada.jezyka.lacinskiego@gmail.com

Załącznik 1

Załącznik 2

Aktualizacja listy lektur

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do listy lektur – z powodu utrudnień spowodowanych pandemią – dodano kilka pozycji, do których można uzyskać dostęp online, aby ułatwić uczniom i nauczycielom dotarcie do danych tytułów. Jednocześnie zaznaczamy, że żadne z dotychczasowych lektur nie zostały usunięte. Zaktualizowaną listę można znaleźć w dziale Do pobrania. Aktualizacje oznaczono kolorem błękitnym. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich trzech wyróżnionych postów.