Wyróżniony wpis

Lista zakwalifikowanych do finału

Szanowni Państwo,

decyzją Komitetu Głównego do etapu centralnego bieżącej OJŁ zakwalifikowali się uczestnicy, którzy zdobyli minimum 109 p. Lista znajduje się tutaj.

Wszelkie informacje na temat organizacji finału zostaną uczestnikom i ich nauczycielom przekazaną drogą mailową.

Wyróżniony wpis

Słowniki na etap okręgowy i centralny

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć i podkreślić, że podczas nadchodzących etapów OJŁ uczestnicy konkursu w części pisemnej mogą korzystać wyłącznie z jednotomowych słowników łacińsko-polskich pod red. Kumanieckiego albo Korpantego.

Terminarz XLI OJŁ

Szanowni Państwo,

terminarz OJŁ w roku szkolnym 2022-2023 prezentuje się następująco:

I etap – 15 listopada 2022 r. (w 2022 r. etap szkolny odbędzie się jeszcze w 7 starych okręgach; od 2023 r. – w 5, zob. załącznik 1 w Regulaminie OJŁ)
II etap – 19-20 stycznia 2023 r.
III etap – 16-17 marca 2023 r. (w Toruniu)

Etap centralny stacjonarnie

Szanowni Państwo, Uczniowie i Nauczyciele,

decyzją Komitetu Głównego OJŁ finał bieżącej Olimpiady odbędzie się stacjonarnie w Toruniu.

Informacje dotyczące zakwaterowania, szczegółów dojazdu i przebiegu etapu centralnego zostaną wysłane do uczestników drogą mailową.

Dwa ogłoszenia przed etapem okręgowym XL OJŁ

W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce  etap okręgowy XL Olimpiady Języka Łacińskiego na podstawie decyzji Komitetu Głównego odbędzie się zdalnie. W związku z tym dopuszcza się, aby uczestnik z powodu uzasadnionych przyczyn technicznych (np. ograniczony dostęp do komputera, słaby internet) mógł wziąć udział w tymże etapie w swojej szkole. Nadzór na uczestnikiem musi wtedy sprawować nauczyciel.

Informujemy także, że na prośbę nauczycieli i uczniów zaszła zmiana wśród lektur obowiązkowych. Obok opracowania „Rzym i my” uczestnik może zapoznać się z wybranymi rozdziałami książki „Człowiek Rzymu (zob. Lektury na XL OJŁ). Do wyboru jest wyłącznie jedna z wymienionych pozycji.