Wyróżniony wpis

Etap Centralny. Informacje.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje na temat trybu i przebiegu etapu centralnego bieżącej Olimpiady:

1. W formie zdalnej etapu centralnego w mocy pozostają zapisy z paragrafu 5. punkty 24-30 regulaminu OJŁ.
2. Etap centralny organizuje Komitety Główny, zwany dalej komitetem.
3. W terminie do 11 marca 2021 uczestnicy etapu centralnego wysyłają drogą mailową wypełniony protokół (patrz załącznik nr 1) z podaną listą przygotowanych lektur na adres olimpiady: olimpiada.jezyka.lacinskiego@gmail.com
4. Etap centralny zostanie przeprowadzony na platformie Microsoft Teams.
5. Przebieg zawodów pisemnych musi być nagrywany, przebieg zawodów ustnych nagrywany jest za zgodą uczestnika. W przypadku niewyrażenia zgody na nagrywanie, uczestnik traci prawo do odwołania..
6. Komitet tworzy wirtualne pokoje/zespoły, w których na jednego członka komisji może przypadać najwyżej 12 uczestników.
7. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy informowani są, że wszelkie próby nieuczciwości będą karane. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy albo po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia uczestnik otrzymuje 0 punktów.
8. Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują sobie słownik łacińsko-polski w wersji papierowej z wydawnictwa PWN do korzystania w trakcie części pisemnej.
9. Uczestnicy o godzinie 9.00 otrzymują drogą mailową tekst do tłumaczenia przygotowany na etap III.
10. Uczestnicy drukują tekst lub korzystają z wersji cyfrowej wyświetlanej na ekranie komputera, nie telefonu. Przed przystąpieniem do pisania uczestnicy zobowiązani są do pokazania komitetowi swojego biurka oraz ekranu komputera z zamkniętymi przeglądarkami i innymi aplikacjami.
11. Uczestnicy tłumaczą tekst i zapisują go ręcznie na papierze o formacie A4 lub papierze kancelaryjnym, pozostawiając margines na uwagi i punktację. Uczestnicy nie podpisują prac, tylko wpisują swój kod w górnym prawym rogu pracy. Kod może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne z klawiatury komputera. Po zakończeniu pisania i przesłaniu skanu zakodowanej pracy do Koordynatora Olimpiady, uczestnicy przesyłają mu także na adres mailowy dokument tekstowy albo PDF z kodem, imieniem i nazwiskiem i nazwą szkoły – patrz załącznik nr 2.
12. Po zakończeniu pisania, nie później niż 240 minut od momentu skutecznego przesłania uczniom tekstów do tłumaczenia i rozpoczęcia tłumaczenia, uczestnicy robią zdjęcia lub skanują swoją pracę i wysyłają ją do komitetu. W tym czasie i po nim uczniowie nie mogą wprowadzać już żadnych poprawek ani wysyłać poprawionej wersji.
13. Zaleca się, aby uczestnicy nie wysyłali zdjęć w najwyższej rozdzielczości, tzn. aby zdjęcia nie przekraczały wielkości 5 MB. Należy zatem dostosować wcześniej ustawienia aparatu w telefonie bądź skanera.
14. Dopiero kiedy wszyscy uczestnicy skutecznie prześlą skany/zdjęcia swoich prac Koordynator Olimpiady na podany przez komitet adres mailowy, a ich jakość uznana zostanie za wystarczającą do odczytania przez sprawdzających, można wyłączyć opcję nagrywania zawodów.
15. Koordynator Olimpiady przekazuje prace do sprawdzenia i zweryfikowania członkom Komitetu Głównego wyznaczonym do tego.
16. Do części ustnej w etapie centralnym przystępują tylko ci uczestnicy, którzy otrzymali odpowiednią ilość punktów w części pisemnej. O wynikach informowani są drogą mailową jeszcze tego samego dnia wieczorem o godzinie 22.00.
17. Część ustna zawodów odbywa się na podobnych zasadach jak część pisemna:
a. Część ustna zaczyna się następnego dnia w godzinach porannych.
b. Komitet ustala kolejność pytania bez podania konkretnych godzin.
c. Koordynator Olimpiady pozostaje w łączności na czacie z uczestnikami następnymi w kolejności.
d. Koordynator pozostaje w łączności z członkami Komisji i koordynuje wejścia i wyjścia poszczególnych uczestników.
e. Uczestnicy oczekując na swoją kolej muszą pozostawać w łączności online z Koordynatorem np. na czacie. Nie oznacza to konieczności posiadania włączonej kamery przez cały ten czas.
f. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników, komitet podaje uczestnikom indywidualne wyniki wraz z punktacją na spotkaniu ogólnym wszystkich uczestników na platformie Teams.
18. W razie odwołań stosuje się przepisy dotyczące trybu odwoławczego z regulaminu w § 8, z tym że:
a. Dopuszczalną w tym roku i preferowaną formą odwołania jest odwołanie pisemne przesłane drogą mailową na adres: olimpiada.jezyka.lacinskiego@gmail.com

Załącznik 1

Załącznik 2

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Wyróżniony wpis

Etap Okręgowy. Informacja

Informujemy, że w dniach 4-15 stycznia 2021 r. każdy uczestnik etapu okręgowego XXXIX OJŁ zobowiązany jest przesłać do swojego sekretarza okręgu wypełniony formularz protokołu wraz listą wybranych lektur.

Formularz dostępny jest w dziale Do pobrania.

Aktualizacja listy lektur

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do listy lektur – z powodu utrudnień spowodowanych pandemią – dodano kilka pozycji, do których można uzyskać dostęp online, aby ułatwić uczniom i nauczycielom dotarcie do danych tytułów. Jednocześnie zaznaczamy, że żadne z dotychczasowych lektur nie zostały usunięte. Zaktualizowaną listę można znaleźć w dziale Do pobrania. Aktualizacje oznaczono kolorem błękitnym. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich trzech wyróżnionych postów.

Ogłoszenie dot. I etapu

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją pandemiczną w Polsce Komitet Główny OJŁ zmienia tryb przeprowadzenia I etapu w roku szkolnym 2020/2021 na mocy uprawnień uzyskanych w tej kwestii od MEN. W regulaminie umieszcza się nowy paragraf o następującej treści:

Czytaj dalej