Archiwa miesięczne: Czerwiec 2016

XXXV Olimpiada Języka Łacińskiego. Terminy

Komitet Główny Olimpiady Języka Łacińskiego wyznaczył następujące terminy poszczególnych etapów kolejnej edycji konkursu w roku szkolnym 2016/2017:

8.11.2016 – etap I (szkolny)

19-20.01.2017 – etap II (okręgowy)

15-17.03.2017 – etap III (centralny w Lublinie)

 

Reklamy

Wyniki konkursu MEN na ofertę w sprawie organizacji olimpiad przedmiotowych

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragnę poinformować, że wniosek złożony przez Polskie Towarzystwo Filologiczne w sprawie oferty na organizację Olimpiady Języka Łacińskiego przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i tym samym Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało organizatorowi dofinansowanie na przeprowadzenie konkursu w kolejnych trzech latach szkolnych.

Z poważaniem,
Krzysztof Mogielnicki