Przebieg etapu finałowego Olimpiady

Szanowni Państwo,

Finał XXXVII OJŁ będzie przebiegał następująco:

19 marca – przyjazd uczestników do Lublina;

20 marca – rozpoczęcie części pisemnej o godzinie 9.00;

21 marca – ogłoszenie wyników części pisemnej (godz. 9.00) i część ustna zakwalifikowanych uczestników (ok. 9.30);

22 marca – oficjalne zakończenie olimpiady, ok. 9.00-10.30;

W dniu jutrzejszym wysłane zostaną priorytetem pisma do uczestników ze szczegółowymi informacjami. Cała olimpiada odbędzie się w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (obok hotelu Logos).