Ogłoszenie dot. I etapu

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją pandemiczną w Polsce Komitet Główny OJŁ zmienia tryb przeprowadzenia I etapu w roku szkolnym 2020/2021 na mocy uprawnień uzyskanych w tej kwestii od MEN. W regulaminie umieszcza się nowy paragraf o następującej treści:

§ 6. Organizacja zawodów I stopnia w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/2021

1. W związku z decyzjami MEN w okresie pandemii w okręgach w żółtej i czerwonej strefie dopuszcza się przeprowadzenie etapu szkolnego w formie zdalnej.
2. W przypadku formy zdalnej etapu szkolnego w mocy pozostają zapisy z paragrafu 5. punkty 6-15.
3. Dodatkowo ustala się, że:

a. Komisja Szkolna w czasie pandemii może składać się z jednej osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminu, ale tylko w przypadku, gdy grupa uczestników olimpiady w danej szkole nie przekracza 35. W przypadku, gdy przekracza liczbę 35, należy podzielić uczniów pomiędzy poszczególnych członków komisji, tak, żeby jeden członek komisji nie nadzorował więcej niż 35 uczniów.
b. Komisja szkolna decyduje o wyborze platformy zdalnej do przeprowadzenia zawodów, najlepiej takiej, która wykorzystywana jest w danej szkole.
c. Przebieg zawodów musi być nagrywany.
d. Uczniowie o godzinie ustalonej przez Komitet Okręgowy otrzymują drogą mailową lub na czacie w platformie do nauki zdalnej tekst przygotowany na etap szkolny.
e. Uczniowie drukują tekst, lub korzystają z wersji cyfrowej wyświetlanej na ekranie komputera, nie telefonu.
f. Uczniowie tłumaczą tekst i zapisują go ręcznie na papierze o formacie A4 lub papierze kancelaryjnym, pozostawiając margines na uwagi i punktację.
g. Po skończeniu i zapisaniu tłumaczenia, nie później niż 90 minut od momentu skutecznego przesłania uczniom tekstów do tłumaczenia i rozpoczęcia tłumaczenia, uczniowie robią zdjęcia lub skanują swoją pracę i wysyłają ją do komisji szkolnej. W tym czasie i po nim uczniowie nie mogą wprowadzać już żadnych poprawek ani wysyłać poprawionej wersji.
h. Zaleca się, aby uczniowie nie wysyłali zdjęć w najwyższej rozdzielczości, tzn. aby zdjęcia nie przekraczały wielkości 5 MB. Należy zatem dostosować wcześniej ustawienia aparatu w telefonie bądź skanera.
i. Dopiero kiedy wszyscy uczniowie skutecznie prześlą skany/zdjęcia swoich prac Komisji Szkolnej, a ich jakość uznana zostanie za wystarczająca do odczytania przez sprawdzających, można wyłączyć opcję nagrywania zawodów.
j. Komisje szkolne niezwłocznie wysyłają prace swoich uczniów do Komisji Okręgowych, które drukują prace uczniów, sprawdzają je i archiwizują w formie papierowej.
k. Nagrania z etapu szkolnego Komisja Szkolna przechowuje do wglądu dla Komisji Okręgowej do końca danej edycji Olimpiady i ma obowiązek przesłania ich na prośbę ww. Komisji bądź Komitetu Głównego.

Regulamin znajduje się w dziale Do pobrania.