Komitet Główny

Skład Komitetu Głównego

Olimpiady Języka Łacińskiego


 Przewodnicząca Komitetu Głównego

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Sekretarz Naukowy

dr Aleksandra Klęczar (Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska (Uniwersytet Łódzki)
dr Jan Kucharski (Uniwersytet Śląski)
dr Krzysztof Morta (Uniwersytet Wrocławski)
dr Rafał Toczko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr Teodozja Wikarjak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr Magdalena Zawadzka (Uniwersytet Warszawski)

Kierownik organizacyjny (kontakt)

mgr Krzysztof Mogielnicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Reklamy