Kontakt

  • Adres Olimpiady

Instytut Filologii Klasycznej
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa

  • Kierownik Organizacyjny

dr Krzysztof Mogielnicki
tel. 537 757 262

e-mail: olimpiada.jezyka.lacinskiego@gmail.com

  • Sekretarze Okręgowi

Kontakt do sekretarzy okręgowych znajduje się na podstronie Okręgi OJŁ