Wybór poezji antycznej

Szanowni Państwo,

w dziale do pobrania znajduje się plik zawierający wybór poezji z listy lektur obowiązkowych.

XXXVIII Olimpiada Języka Łacińskiego. Lista lektur

Od XXXVIII OJŁ obowiązywać będzie nowa, zmieniona lista lektur, którą można ściągnąć w dziale do pobrania.

W ciągu najbliższych kilku dni zostanie zamieszczony na stronie plik z tekstami poetów antycznych z p. 10. lektury obowiązkowej.

XXXVIII Olimpiada Języka Łacińskiego. Harmonogram

Etapy XXXVIII OJŁ odbędą się w następujących terminach:

I etap – 8 listopada 2019 r.
II etap – 16-17 stycznia 2020 r.
III etap – 19-20 marca 2020 r.

Etap centralny od tej edycji przenosi się do Torunia. Finał został skrócony do trzech dni (1. dzień – przyjazd uczestników; 2. dzień – część pisemna; 3. dzień – część ustna i zakończenie).

Przebieg etapu finałowego Olimpiady

Szanowni Państwo,

Finał XXXVII OJŁ będzie przebiegał następująco:

19 marca – przyjazd uczestników do Lublina;

20 marca – rozpoczęcie części pisemnej o godzinie 9.00;

21 marca – ogłoszenie wyników części pisemnej (godz. 9.00) i część ustna zakwalifikowanych uczestników (ok. 9.30);

22 marca – oficjalne zakończenie olimpiady, ok. 9.00-10.30;

W dniu jutrzejszym wysłane zostaną priorytetem pisma do uczestników ze szczegółowymi informacjami. Cała olimpiada odbędzie się w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (obok hotelu Logos).

Etap centralny – ważny komunikat

Szanowni Państwo,

Dla ułatwienia pracy kierownika organizacyjnego, zwracam się z prośbą do uczestników o przesłanie na adres mailowy olimpiady do 8 marca następujących informacji:

  1. Data i miejsce urodzenia oraz pełne imię i nazwisko (jeśli ktoś posiada dwa imiona w dowodzie koniecznie należy je podać)
  2. decyzja o wyborze opcji wegetariańskiej obiadów
  3. potwierdzenie skorzystania z kolacji w dniu 19 marca (godzina 18.00-19.00)

Z poważaniem,
Krzysztof Mogielnicki

Zakwalifikowani do etapu centralnego XXXVII OJŁ 2018/2019

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Uczniowie,

Na podstawie otrzymanych od sekretarzy okręgowych wyników po części pisemnej i ustnej Komitet Główny zdecydował o zakwalifikowaniu 41 uczestników do finału, który odbędzie się w dniach 20-22 marca w Lublinie. Próg  umożliwiający przejście do następnego etapu wyniósł 115 punktów.

Czytaj dalej